Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Jeskyně Ceník vstupného

Ceník vstupného

Plné vstupné - dospělí 80,- Kč
Snížené vstupné - studenti a důchodci od 65 let
60,- Kč
Snížené vstupné - děti 5 - 15 let a držitelé průkazu ZTP 40,- Kč
Organizované skupiny dětí předškolního věku (MŠ)
  20,- Kč
Rozhledna - jednotné vstupné
  20,- Kč
Příplatek za použití fotoaparátu v jeskyni 
(pouze pro nekomerční účely)
  25,- Kč
Příplatek za použití kamery v jeskyni
(pouze pro nekomerční účely)
  50,- Kč
Příplatek za výklad v cizím jazyce
 +100%
Příplatek za vstup mimo otevírací dobu
 +100%
 

Do areálu včetně jeskyně je možný vstup se PSEM NA VODÍTKU.
Pro větší skupiny je nutno objednat prohlídku PŘEDEM!

 

Ceník ostatních služeb:

Svatební obřad v jeskyni (max. 20 osob), včetně focení        4 000,- Kč
Svatební obřad v parku, včetně focení v parku                     3 000,- Kč
Nekomerční fotografování pro svatby v jeskyni                       500,- Kč
Nekomerční fotografování pro svatby v parku                         300,- Kč
Nekomerční fotografování pro svatby v parku i jeskyni            700,- Kč
Pro focení svatby v jeskyni je nutné předem zarezervovat datum a čas focení.


Podmínky pro pořizování fotografického a audiovizuálního záznamu

Návštěvník má po zaplacení příplatku za fotografování/natáčení možnost pořídit si během otevírací doby Jeskyně Blanických rytířů fotografický nebo audiovizuální záznam pro vlastní potřebu, jako vzpomínku na návštěvu památky, za použití běžných aparátů bez stativu a přídavného osvětlení – fotografování tzv. „z ruky“ (UPOZORNĚNÍ: fotografování v jeskyni v zimní sezoně je vzhledem k zimování netopýrů možné pouze bez blesku!!!).

Pořizování fotografií a audiovizuálního záznamu pro komerční účely (reklama, modeling, umělecká fotografie, TV klipy…) je v celém areálu Jeskyně Blanických rytířů zakázáno a v žádném případě se nepovoluje!!!

Při pořizování fotografického a/nebo audiovizuálního záznamu pro jiné účely (zejména naučné, vzdělávací, historické, dokumentární, reportážní…) je nutné alespoň 4 týdny před termínem natáčení či fotografování zaslat žádost s upřesněním záměru pořizování záznamu a to na správu areálu Jeskyně Blanických rytířů, pokud možno elektronicky, na adresu jeskyneblanickychrytiru@seznam.cz. (Vzhledem ke schvalovacímu procesu nebude brán zřetel na žádosti zaslané v kratší době, než 4 týdny před termínem natáčení či fotografování!) Schvalování žádosti je v kompetenci správy areálu Jeskyně Blanických rytířů a probíhá na základě zaslaných informací. V žádosti musí být uveden producent a pořizovatel záznamu, účel pořizování záznamu, rozsah fotografování/natáčení a musí být přiložen scénář.

Bude-li žádosti vyhověno, pořizování záznamu v areálu Jeskyně Blanických rytířů a užití stativu a příslušenství či přídavného osvětlení je pak možné na základě uzavřené smlouvy o nájmu. V ní se žadatel mimo jiné zavazuje, že pořízený záznam nepoužije pro jiný účel, než ke kterému byla smlouva vyhotovena (porušení smlouvy je sankcionováno). Po vyhovění žádosti mohou být dle záměru natáčení/fotografování dohodnuty další podrobnosti včetně možnosti a podmínek zpřístupnění památky mimo otevírací dobu.

 

Fotografování svateb v areálu Jeskyně Blanických rytířů je zpoplatněno dle aktuálního sazebníku a v tomto případě je povoleno užití stativu, příslušenství či přídavného osvětlení bez předchozí smlouvy a to za předpokladu, že budou veškeré záznamy použity pouze pro vlastní potřebu (zneužití pro jiný účel je sankcionováno).

Akce dokumentů