Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Jeskyně Kunštát PRO FUTURO o.p.s.

Kunštát PRO FUTURO o.p.s.

 

Více o této společnosti zde - www.kunstatprofuturo.cz

 

Společnost Kunštát Pro Futuro se vyprofilovala v roce 2009 z platformy občanského sdružení Řemesla v Kunštátě. Působí v Rudce u Kunštátu na Moravě, kde má vybudované stabilní zázemí v podobě  penzionu a rozlehlého parku TGM u Jeskyně Blanických rytířů.

 

Cílem společnosti je snaha o zkvalitnění života lidi se zdravotním a postižením, jejich snazší integraci do společnosti, překonávání barier a důsledků postižení. Cílovými skupinami jsou lidé s mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, ale i příbuzní postižených, lektoři pracující s cílovou skupinou handicapovaných atd.

 

Organizace poskytuje své služby na tzv. komunitním přístupu, kdy se s klienty dlouhodobě kontinuálně pracuje a cíleně jsou rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti.

Park i jeskyně v rámci průběžně budované Zahrady smyslů představuji jedinečný prostor, kde si každý může najit něco zajímavého: pro neslyšící jsou určeny prohlídky jeskyně ve znakové řeči, pro nevidomé jsou hmatové záhony a  hmatové stezky, pro tělesně postižené se připravuje bezbariérový přistup do jeskyně. Tělespostižení se dostanou do zajímavých míst, která jim byla dříve těžce přístupná. V zahradě smyslů  například budou  nevidomí moci vnímat rostliny, přivonět si k nim, ohmatat je, naučit se je rozeznávat. Stanou se tak součáspřírody  a  beze strachu zažijí jedinečnost  tohoto okamžiku.

Kromě toho o.p.s. Kunštát PRO FUTURO organizuje různá setkání a vzdělávací programy se snahou zvýšit sebevědomí, rozšířit znalosti a obohatit život postižených.

 

Od června 2011 roku zaměstnává o.p.s. v Jeskyni Blanických rytířů nevidomého průvodce Jana Pavlíčka, který je návštěvníky jeskyní velmi dobře přijímán.

Akce dokumentů